• Realizacja zamówień

Realizacja zamówienia
a) Dostawa zamówionego towaru następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
b) Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.