• Dane firmy

Siedziba firmy:
AM SKIBIŃSCY AGNIESZKA SKIBIŃSKA
05-250 Ciemne , ul. Zgodna 6
NIP 762-100-96-85, REGON 015751401

 

Adres firmy i punktu odbioru:
AM SKIBIŃSCY AGNIESZKA SKIBIŃSKA
03-913 Warszawa, ul. Angorska 14

 

Numer konta bankowego
26 1050 1025 1000 0022 8095 4039 ING BANK